Figure -Naruto

LKR 5,150

 

 

Item: Figure

Series: Naruto
Character: Uzumaki Naruto

Brand: No
Size: 17cm

Package: Box
Condition: New

In stock

Description

Item: Figure

Series: Naruto
Character: Uzumaki Naruto

Brand: No
Size: 17cm

Package: Box
Condition: New

 

 

Additional information

Chara

1. Kamado Tanjiro, 2. Kamado Nezuko, 3. Agatsuma Zenitsu, 4. Hashibira Inosuke, 5. Tomioka Giyu, 6. Makomo, 7. Sabito, 8. Tsuyuri Kanao, 9. Kibutsuji Muzan