Nail stickers – Demon Slayer

LKR 450

Item: Nail stickers

Series: Demon Slayer

Package includes 1x sheet
Condition: New

In stock

Description

Item: Nail stickers

Series: Demon Slayer

Package includes 1x sheet
Condition: New

Additional information

Chara

1. Kamado Tanjiro, 2. Kamado Nezuko, 3. Agatsuma Zenitsu, 4. Hashibira Inosuke, 5. Tomioka Giyu, 6. Makomo, 7. Sabito, 8. Tsuyuri Kanao, 9. Kibutsuji Muzan